Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

asiorek
2254 239c 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viawowlovely wowlovely
1084 51a1 500

musts:

Li River Sunrise by Yan Zhang

Li River, China

Reposted fromcucaTwin cucaTwin viawowlovely wowlovely
2604 49c6
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viawowlovely wowlovely
asiorek
4852 6e12
asiorek
nie ma nic gorszego niż podejmowanie głupich decyzji w imię swędzenia, małych łaknień, dyskomfortów.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
asiorek
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vianicdostracenia nicdostracenia
asiorek
9624 af81 500
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan vianicdostracenia nicdostracenia

June 27 2018

asiorek
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaretro-girl retro-girl
asiorek
asiorek
asiorek
9434 072e 500
asiorek
asiorek
asiorek
asiorek

June 26 2018

asiorek
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
asiorek
  • Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromcysia cysia viabenus benus
asiorek
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabenus benus
asiorek
6562 dfcc 500
Reposted frombenus benus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...